evolution tài xỉu online uy tín tvlink | Click để nhập và nhận 308K

Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

evolution tài xỉu online uy tín tvlink cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, nội dung dịch vụ luật sư của chúng tôi tiến hành qua như sau:

1. Tư vấn thành lập văn phòng đại diện cho công ty nước ngoài

Để thực hiện thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp nước ngoài, evolution tài xỉu online uy tín tvlink nêu các bước tiến hành như sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin, yêu cầu thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

evolution tài xỉu online uy tín tvlink tiếp nhận thông tin tư vấn từ quý vị bằng nhiều hình thức khác nhau, Quý khách hàng có thể lựa chọn một trong các hình thức sau đây:

- Cung cấp thông tin thành lập văn phòng đại diện nước ngoài trực tiếp tại văn phòng công ty hoặc trụ sở khách hàng;

- Cung cấp thông tin, yêu cầu Dịch vụ tư vấn thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài qua Email, fax, chuyển phát theo đường bưu điện;

- Cung cấp và tiếp nhận thông tin tư vấn luật doanh nghiệp thông qua tổng đài luật sư tư vấn doanh nghiệp trực tuyến.

Bước 2. Tư vấn quy định pháp luật liên quan đến thành lập văn phòng đại diện

- Tư vấn mô hình, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động và điều hành của văn phòng đại diện;

- Tư vấn thiết lập mối quan hệ giữa trưởng Văn phòng đại diện và các bộ phận trực thuộc;

- Tư vấn các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của trưởng văn phòng đại diện;

- Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

Bước 3. Hoàn thiện hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

- Soạn thảo và tư vấn hoàn thiện hồ sơ đối với công ty chủ quản trong việc lập Biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên), của Hội đồng quản trị (đối với CTCP), của Chủ sở hữu hoặc Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 1 thành viên), của các thành viên Hợp danh (đối với Công ty hợp danh) về việc thành lập văn phòng đại diện;

- Soạn thảo và tư vấn hoàn thiện Quyết định về việc thành lập Văn phòng đại diện;

- Soạn thảo giấy đề nghị đăng ký hoạt động văn phòng đại diện;

- Hướng dấn soạn thảo quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện;

- Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện;

- Hoàn thiện hồ sơ và các giấy tờ khác có liên quan.

- Tư vấn và đề nghị cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến vấn đề thành lập văn phòng đại diện, cụ thể:

+ Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm;

+ Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

+ Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế.

Bước 4: Thực hiện công việc theo ủy quyền

Sau khi hoàn thiện các công việc tại các bước trên đây và tổng hợp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu, evolution tài xỉu online uy tín tvlink tiến hành:

- Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký cấp phép hoạt động văn phòng đại diện;

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đăng ký đã nộp và nhận hoạt động văn phòng đại diện tại cơ quan có thẩm quyền;

- Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu, nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu và Dấu văn phòng đại diện tại Cơ quan có thẩm quyền;

- Tiến hành thủ tục khác liên quan.

Bước 5.  Bàn giao, thanh lý hợp đồng

evolution tài xỉu online uy tín tvlink hoàn thành yêu cầu, bàn giao kết quả và tư vấn hỗ trợ công ty sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập văn phòng đại diện nước ngoài.

2. Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:

+ Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;

+ Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân.

- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;

+ Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của thương nhân nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm;

+ Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

+ Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế.

>> Liên hệ với chúng tôi để yêu cầu tư vấn thành lập văn phòng đại diện

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Đăng ký tư vấn