evolution tài xỉu online uy tín tvlink | Click để nhập và nhận 308K

Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là dịch vụ luật sư doanh nghiệp được evolution tài xỉu online uy tín tvlink cung cấp và tư vấn pháp lý cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cung cấp dịch vụ cho tất cả các loại hình doanh nghiệp với nội dung cụ thể như sau:

1. Dịch vụ thay đổi đăng ký doanh nghiệp

- Dịch vụ tư vấn thay đổi tên công ty:

- Dịch vụ tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính; thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website, đính chính thông tin trong đăng ký kinh doanh

- Dịch vụ tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm: Tư vấn rút ngành nghề kinh doanh, Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh, ghi lại ngành nghề đăng ký kinh doanh...; 

- Dịch vụ tư vấn thay đổi vốn điều lệ công ty (chuyển nhượng vốn, tăng, giảm vốn điều lệ...)

- Dịch vụ tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

- Dịch vụ tư vấn thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp;

- Tư vấn thay đổi thành viên, cổ đông của công ty, thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty...;

- Dịch vụ tư vấn về thành lập chi nhánh công ty; văn phòng đại diện và lập địa điểm kinh doanh;

 2. Nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp thực hiện như sau

- Luật sư tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp (Mô hình và Cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông, tỷ lệ và phương thức góp vốn, các nội dung khác có liên quan);

- Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

- Hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm: Tư vấn và hoàn thịên Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước khi thay đổi, Quyết định thay đổi, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và các giấy tờ khác có liên quan;

3. Đại diện doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi

evolution tài xỉu online uy tín tvlink thực hiện công việc theo sự ủy quyền của khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh theo yêu cầu của doanh nghiệp, nội dung công việc thực hiện cụ thể như sau:

- Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;

- Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp thay đổi trụ sở khác quận);

- Nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu và Dấu công ty;

- Tiến hành thủ tục đăng ký đổi mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.

>> Liên hệ với chúng tôi để yêu cầu dịch vụ luật sư thay đổi đăng ký kinh doanh

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Đăng ký tư vấn