evolution tài xỉu online uy tín tvlink | Click để nhập và nhận 308K

Nông Bá Khu

Giấy xác nhận công tác là gì? Mẫu giấy xác nhận công tác

Hiện nay, giấy xác nhận công tác là loại giấy tờ thường xuyên được sử dụng tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp…. Vậy giấy xác nhận công tác là gì? Có những mẫu giấy xác nhận công tác nào thường được sử dụng hiện nay? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài viết sau đây:

1. Giấy xác nhận công tác là gì?

Giấy xác nhận công tác là giấy tờ xác nhận về thời gian gian làm việc hay thời gian công tác của một cá nhân tại một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp…

Giấy xác nhận công tác thường được sử dụng khi làm thủ tục visa, thủ tục vay vốn ngân hàng, làm thủ tục du học… Ngoài ra, một số nhà tuyển dụng cũng yêu cầu các ứng viên cung cấp giấy xác nhận công tác để chứng minh kinh nghiệm làm việc của ứng viên đó.

2. Một số mẫu giấy xác nhận công tác thông dụng

Mẫu số 1:

Tên cơ quan, tổ chức

…………………

Số:……………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng … năm …

GIẤY XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Tên cơ quan: …………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………

Xác nhận ông (bà): ………………. Sinh năm: …………………....

Địa chỉ: …………………………………………………………………

Hiện đang công tác tại: ………………………………………………

Có thời gian công tác tại …. như sau:

+ Từ tháng ………… năm ………… đến tháng ………… năm ……

+ Từ tháng ………… năm ………… đến tháng ………… năm ……

Tổng cộng thời gian công tác: …………………………………………

Giấy xác nhận này có giá trị để ông (bà) ……………………………

                                                                        Xác nhận của cơ quan, tổ chức

---

Mẫu số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng … năm …

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Kính gửi: …………………………………….................................

Tôi là: …………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………

Số CMND/CCCD: ………. Ngày cấp: …… Nơi cấp: ……………

Tôi làm đơn này để đề nghị công ty… xác nhận cho tôi nội dung sau:

Tôi là ……. Hiện đang làm việc tại …………………………………

Ngày bắt đầu làm việc: ………………………………………………

Loại hợp đồng: ………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………

Lý do xin xác nhận: ……………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty.

Kính đề nghị công ty … xác nhận cho tôi nội dung trên. Tôi xin trân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

(ký, đóng dấu)

Người xin xác nhận

(Ký, ghi rõ họ tên)

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Đăng ký tư vấn