evolution tài xỉu online uy tín tvlink | Click để nhập và nhận 308K

Hoàng Thị Kim Lý

Tham gia giao thông gây tai nạn thì có phải chịu trách nhiệm như thế nào?

Tôi tham gia giao thông bằng xe máy,có va chạm với 1 người khác đi xe máy ngược chiều. Tôi bị thương tật đi bệnh viện và sau khi giám định sức khỏe cho kết quả tổn hại 66% sức khỏe. Cả bên công an cũng đã có biên bản rõ ràng tôi là người đi đúng pháp luật , nhưng bên đối phương không chịu và làm mất rất nhiều thời gian giải quyết. Tôi phải đi lại nhiều lần theo sự chỉ đạo của công an.Tôi xin hỏi trường hợp của tôi nếu ra tòa và đúng hoàn toàn về luật giao thông, bị thiệt hại 66% tỷ lệ sức khỏe n
 
 

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến công ty evolution tài xỉu online uy tín tvlink . Với trường hợp này công ty tư vấn như sau:

 

Thứ nhất, về mức bồi thường.

 

Bộ luật dân sự quy định rất rõ về mức bồi thường thiệt hại khi xảy ra thiệt hại ngoài hợp đồng. Cụ thể tại Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

 

“Điều 590. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

 

1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

 

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

 

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

 

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

 

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

 

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.”

 

Bạn có thể căn cứ vào quy định trên để xác định mức thiệt hại của mình và thỏa thuận với bên gây tai nạn về mức bồi thường.

 

Trong trường hợp không thỏa thuận được thì bạn có thể khởi kiện dân sự yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại.

 

Thứ hai, về trách nhiệm hình sự:

 

Trường hợp người gây ra tai nạn vi phạm quy định của luật giao thông đường bộ thì hành vi của họ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017:

 

“Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

 

1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

 

a) Làm chết người;

 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

...”

 

Trân trọng!
CV: Thùy Dương - CÔng ty evolution tài xỉu online uy tín tvlink .

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Đăng ký tư vấn