evolution tài xỉu online uy tín tvlink | Click để nhập và nhận 308K

Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Tư vấn tranh chấp hợp đồng lao động, bồi thường HĐLĐ

Tranh chấp về lao động, tiền lương, bồi thường hợp đồng lao động và các quan hệ lao động khác là tương đối phổ biến hiện nay. Lý do là người lao động, người sử dụng lao động chưa cập nhật hoặc được phổ biến kiến thức pháp luật về Lao động đầy đủ, dẫn đến tình trạng mơ hồ, chưa rõ quy định pháp luật về lao động, tiền lương...và các quy phạm liên quan trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng lao động.

1. Tư vấn tranh chấp lao động, bồi thường về lao động

- Hiện nay thắc mắc cần giải đáp về Tranh chấp về lao động, tiền lương, bồi thường hợp đồng lao động là rất lớn, với mong muốn áp dụng và xử lý đúng quy định. Tuy nhiên người lao động và người sử dụng lao động chưa cập nhật hoặc được phổ biến kiến thức pháp luật về Lao động đầy đủ, dẫn đến tình trạng mơ hồ, chưa rõ quy định pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động và các quy phạm liên quan trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng lao động.

- Điều này dẫn đến tình trạng vi phạm quy định và phát sinh quyền yêu cầu bồi thường do hành vi chấm dứt hợp động trái pháp luật của một trong hai bên, phát sinh các tranh chấp lao động khác về bảo hiểm xã hội, tranh chấp tiền lương, hợp đồng đào tạo nghề...

- Khi liên hệ evolution tài xỉu online uy tín tvlink , bạn được:

+ Luật sư tư vấn quy định về đơn phương chấm dứt hợp động trái pháp luật của một trong hai bên và các quy định pháp luật liên quan nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có yêu cầu.

+ Tư vấn, giải đáp pháp luật mọi vướng mắc về vấn đề yêu cầu bồi thương do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và các vấn đề khác liên quan…

2. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp về lao động, bồi thường lao động

Sau khi kết nối với luật sư, luật gia chuyên môn bạn sẽ được hỗ trợ các vấn đề bồi thường khi chấm dứt hợp đồng lao động trái luật như sau:

Đối với việc chấm dứt hợp đồng lao động

- Tư vấn cho người lao động và người sử dụng lao động quy định chung và thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định;

- Tư vấn quy định pháp luật về điều kiện áp dụng khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (khi nào thì được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, và thế nào là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật);

- Tư vấn về thời hạn báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động;

- Tư vấn các quy định pháp luật khác về chấm dứt hợp đồng lao động trái luật/đúng luật…

Đối với việc bồi thường do chấm dứt hợp đồng lao động

- Luật sư tư vấn cho các bên quy định liên quan và các mức bồi thường, cách tính tiền bồi thường và các vấn đề khác khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp động lao động trái luật;

- Tư vấn cho các bên quy định liên quan và các mức bồi thường, cách tính tiền bồi thường và các vấn đề khác khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp động lao động trái luật (Công ty, doanh nghiệp vi phạm);

- Tư vấn cho các bên hiểu về quyền và nghĩa của mình khi một trong hai bên vi phạm đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật;

- Tư vấn quy trình giải quyết, thời gian, các bước và thủ tục yêu cầu bồi thường do đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật;

- Tư vấn các quy định pháp luật khác liên quan.

Trân trọng.

P. Luật sư Lao động - evolution tài xỉu online uy tín tvlink

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Đăng ký tư vấn