evolution tài xỉu online uy tín tvlink | Click để nhập và nhận 308K

Cao Thị Hiền

Hết thử việc không ký hợp đồng lao động có phải bồi thường không?

Thử việc không phải yêu cầu bắt buộc trước khi giao kết hợp đồng, tuy nhiên đa số người lao động thường trải qua giai đoạn thử việc trước khi ký hợp đồng lao động. Vậy khi hết thời gian thử việc mà người lao động không ký hợp đồng lao động có phải bồi thường không? Bài viết dưới đây của evolution tài xỉu online uy tín tvlink sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc.

1. Hết thử việc không ký hợp đồng lao động có phải bồi thường không?

a, Quy định của pháp luật về thử việc

Căn cứ Điều 24 Bộ luật lao động 2019 có quy định về thử việc như sau:

1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

...”

Như vậy có thể hiểu hợp đồng thử việc là thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động về công việc làm thử trước khi có thể làm chính thức. Trong thời gian thử việc người lao động và người sử dụng lao động có nghĩa vụ sẽ phải thực hiện các quy định và nghĩa vụ như đã thỏa thuận trong hợp đồng thử việc.

b, Quy định về thời gian thử việc:

Điều 25 Bộ luật lao động 2019 quy định cụ thể về thời gian thử việc như sau:

Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau đây:

1. Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. 

2. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

3. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

4. Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

Như vậy, tùy thuộc vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc mà hợp đồng thử việc có thể có thời hạn khác nhau.

c, Tiền lương thử việc

Điều 26 Bộ luật lao động 2019 quy định về tiền lương thử việc như sau:

“Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.”

Như vậy, các bên có thể hoàn toàn tự thỏa thuận về mức lương thử việc nhưng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, mức lương thử việc ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

d, Hết thời gian thử việc không ký hợp đồng lao động có phải bồi thường không?

Khoản 2 Điều 27 Bộ luật lao động 2019 có quy định kết thúc thời gian thử việc như sau:

“1. Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.”

Như vậy, theo quy định này, khi hết thời gian thử việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo kết quả thử việc cho người lao động. Nếu người lao động đạt yêu cầu thì hai bên ký kết hợp đồng lao động. Pháp luật không bắt buộc khi hết thời gian thử việc người lao động buộc phải ký hợp đồng lao động với người sử dụng lao động. Do vậy, người lao động có thể không ký hợp đồng lao động và không phải chịu bồi thường.

2. Tư vấn pháp luật về trường hợp hết thời gian thử việc không ký hợp đồng lao động

Nội dung tư vấn: Xin hỏi Luật sư: Trường hợp của em như sau: Em có ký Hợp đồng thử việc thời hạn 02 tháng, trong hợp đồng thử việc có mục: 2.1.13 Người lao động cam kết làm việc ít nhất 01 năm tại Công Ty (Hợp đồng xác định thời hạn 12 tháng) và trong thời gian 01 năm làm việc tại công ty mà không tiếp tục làm việc thì đồng ý bồi thường 15 triệu đồng cho công ty và đồng ý báo trước cho công ty từ 03 đến 06 tháng đề chờ công ty tuyển dụng có người và hướng dẫn bàn giao xong công việc cho người mới.Vậy khi hết thời gian thử việc em không muốn tiếp tục làm việc tại Công ty nên em không ký hợp đồng lao động chính thức thì có sao không, và em có phải bồi thường như trong hợp đồng thử việc đã ghi hay không? Em xin cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến evolution tài xỉu online uy tín tvlink , với yêu cầu của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Tại Điều 27 Bộ luật lao động 2019 có quy định về kết thúc thời gian thử việc như sau:

“1. Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường."

 

Theo như thông tin bạn cung cấp, bạn có ký hợp đồng thử việc với thời hạn 02 tháng và trong đó có cam kết phải làm việc ít nhất 01 năm tại công ty và trong 01 năm làm việc tại công ty mà không tiếp tục làm việc thì đồng ý bồi thường 15 triệu đồng cho công ty và đồng ý báo trước cho công ty từ 03 tháng đến 06 tháng để chờ công ty tuyển dụng có người và hướng dẫn bàn giao xong công việc cho người mới. Như vậy, căn cứ theo quy định tại Điều 27 Bộ luật lao động 2019 thì thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận.

Vì bản cam kết nằm trong hợp đồng thử việc nên phần cam kết này trái với quy định của pháp luật. Do vậy, việc bồi thường 15 triệu và thông báo trước từ 03 tháng đến 06 tháng sẽ không được đặt ra.

Do đó, đối với trường hợp của bạn, khi hết hạn hợp đồng thử việc, bạn cảm thấy công việc không phù hợp với bạn thì bạn có quyền không ký tiếp hợp đồng lao động chính thức mà không phải bồi thường.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Đăng ký tư vấn