evolution tài xỉu online uy tín tvlink | Click để nhập và nhận 308K

evolution tài xỉu online uy tín tvlink | Click để nhập và nhận 308K

Luật phá sản 2014 cập nhật mới nhất năm 2023
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật phá sản 2014 cập nhật mới nhất năm 2023

Luật phá sản 2014 cập nhật năm 2023 quy định về trình tự, thủ tục nộp đơn, thụ lý và mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và biện pháp bảo toàn tài sản trong quá trình giải quyết phá sản; thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; tuyên bố phá sản và thi hành quyết định tuyên bố phá sản.

Chi tiết
Luật An ninh mạng 2018 cập nhật năm 2023
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật An ninh mạng 2018 cập nhật năm 2023

Luật An ninh mạng năm 2018 (Số 24/2018/QH14) quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chi tiết
Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005

Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

Chi tiết
Luật Dược 2016 cập nhật năm 2023
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật Dược 2016 cập nhật năm 2023

Luật Dược số 105/2016/QH13 quy định về chính sách của Nhà nước về dược và phát triển công nghiệp dược; hành nghề dược; kinh doanh dược; đăng ký, lưu hành, thu hồi thuốc và nguyên liệu làm thuốc; dược liệu và thuốc cổ truyền; đơn thuốc và sử dụng thuốc...

Chi tiết
Luật bảo hiểm y tế 2014 cập nhật năm 2023
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật bảo hiểm y tế 2014 cập nhật năm 2023

Luật bảo hiểm y tế 2014 quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.

Chi tiết
Luật an toàn thông tin mạng 2015 cập nhật 2023
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật an toàn thông tin mạng 2015 cập nhật 2023

Luật an toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 cập nhật mới nhất năm 2022 quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng, quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng; mật mã dân sự; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng; kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng...

Chi tiết
Luật tiếp công dân 2013 cập nhật năm 2023
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Luật tiếp công dân 2013 cập nhật năm 2023

Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 quy định về trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tổ chức hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị và điều kiện bảo đảm cho hoạt động tiếp công dân. Cụ thể như sau:

Chi tiết
Bộ luật tố tụng dân sự 2015 cập nhật mới nhất năm 2023
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Bộ luật tố tụng dân sự 2015 cập nhật mới nhất năm 2023

Bộ luật Tố tụng Dân sự số 92/2015/QH13, cập nhật 2023 quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân (sau đây gọi chung là Tòa án) giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động. Cụ thể như sau:

Chi tiết
Đăng ký tư vấn