evolution tài xỉu online uy tín tvlink | Click để nhập và nhận 308K

evolution tài xỉu online uy tín tvlink | Click để nhập và nhận 308K

Nghị định 65/2015/NĐ-CP về xử phạt vi phạm đối với hành vi đăng, công bố thông tin sai sự thật
Luật sư Vũ Đức Thịnh

Nghị định 65/2015/NĐ-CP về xử phạt vi phạm đối với hành vi đăng, công bố thông tin sai sự thật

Nghị định của Chính phủ ban hành ngày 07 tháng 08 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật.

Chi tiết
Nghị định Số: 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo
Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Nghị định Số: 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo

Nghị định này quy định về quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo; nguyên tắc, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chi tiết
Đăng ký tư vấn